Mail

[email protected]

Call

+31 70 205 71 14

Visit

Laan van Waalhaven 460,
2497GR The Hague,
The Netherlands

View on Maps
Follow

Privacy Statement

Inleiding

AInablers is een handelsnaam van gracious. AInablers (hierna “wij”) verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, opdrachtgevers, klanten en consumenten van onze opdrachtgevers en andere contactpersonen. Wij doen dit zowel in opdracht van onze opdrachtgevers alsmede voor onze eigen activiteiten (website en marketing).

In dit Privacy Statement leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten. Indien jij vragen hebt over de activiteiten van onze klanten, opdrachtgevers en/of partners verwijzen wij jou graag door naar deze desbetreffende partijen.

Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je je richten tot onze Data Protection Officier (hierna “DPO”), Sabah Ghanmi via [email protected].

Wie zijn wij

Wij zijn AInablers, een AI consulting en implementatie agency gevestigd in ‘s-Gravenhage. Dit privacy statement ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Waar zitten wij

Wij zijn gevestigd aan de Laan van Waalhaven 460 te ‘s-Gravenhage.

Welke persoonsgegevens verwerken wij voor onze eigen activiteiten

 • Voor- en achternaam,

 • Adres,

 • Woonplaats,

 • Postcode en huisnummer,

 • Telefoonnummer,

 • Geslacht,

 • E-mailadres,

 • IP-adres,

 • Cookies,

 • Surfgedrag.

AInablers nieuwsbrieven

Je kan je bij ons aanmelden voor onze eigen nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wil ontvangen, dan kan je je in iedere e-mail uitschrijven.

Rechten van betrokkenen

Onder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna “AVG”) heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen je graag op jouw rechten als betrokkene. Heb je tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

 • Informatie en inzage: Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

 • Vergetelheid: Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben door ons laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijn boekhouding van 7 jaar) die gegevens nog wel moeten verwerken.

 • Beperking: Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

 • Bezwaar: Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

 • Dataportabiliteit: Dit is een nieuw recht onder de AVG. Je kan je persoonsgegevens (laten) overdragen.

Om van je rechten gebruik te kunnen maken, kun je contact opnemen met onze DPO.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna te noemen: AP). Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen AInablers hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jouw in gesprek te gaan op het moment dat jij ergens mee zit.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Grondslagen en de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen de opdrachtgever en wij als opdrachtnemer. Tot slot verwerken we sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het versturen van onze nieuwsbrieven. In deze Privacy Statement delen wij met jou de partijen waar wij mee werken.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ‘ontvangers’, maar (sub) verwerkers. In het onderstaande overzicht hebben wij de (sub)verwerkers opgesomd en tevens aangegeven waar deze partijen voor dienen. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van gracious.

Wij werken samen met de volgende (sub)verwerkers voor onze eigen activiteiten:

 • Google Cloud (hosting provider, data center in Nederland en België)

 • Vercel (hosting provider)

 • Google Analytics (inzichtelijk maken van alle traffic en events op de website)

 • Pandadoc (documenten beheer)

 • Exact Online (boekhouding)

 • Gripp (project administratie en algemene CRM)

 • Hubspot (CRM voor onze sales activiteiten)

 • Leadinfo (prospectherkenning software)

Gebruik van cookies

Wij plaatsen cookies bij de bezoekers van onze website. Dit doen wij om informatie te verzamelen over de pagina’s die bezoekers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terugkomen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt. Deze informatie gebruiken wij om jouw webervaring continu te verbeteren en om onze marketing activiteiten goed te kunnen uitvoeren.

Wijziging van privacy statement

AInablers behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. AInablers adviseert u regelmatig onze Privacy Statement te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd. Onderaan de Privacy Statement zullen wij de versie bijhouden.